درباره ما

شرکت مهندسین چمن رل محمد

(MST)

شرکت مهندسی چمن رل محمد تنها عضو خاور میانه turf grass producers international می باشد. شركت مهندسي چمن رل محمد توليد كننده چمن رل طبيعي، طراح، مشاور و مجری زیرسازی، زهکشی، سیستم آبیاری و چمن پروژه های فضای سبز و کلیۀ زمینهای چمن ورزشی است.